مهاجرت از طریق ویزای موقت

ویزای کار، ویزای شماره TSS

این ویزا امکان اقامت طولانی از سه ماه تا چهار سال را برای افرادی ایجاد می کند که قصد ایجاد کسب و کار یا استخدام در استرالیا دارند.

ویزای کار سه مرحله ذیل را در بر می گیرد:
تائید کارفرما به عنوان حامی کسب و کار با شرایط استاندارد،
تاییدِ سمت کاری پیشنهاد شده ،
تقاضای ویزای شماره TSS
درصورتی که ویزای TSS بر اساس یکی از مشاغل موجود در لیست MLTSSL دریافت شده باشد امکان اقدام برای دریافت PR وجود خواهد داشت. اما درصورتی که این ویزا بر اساس یکی از مشاغل موجود در لیست STSOL دریافت گردد، این ویزا دوساله خواهد بود و تبدیل به اقامت دائم PR نخواهد گردید.
 
فرم درخواست
لطفا برای مشاوره خرید و کسب اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل نمایید.
کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد فرمایید.