گروه وکلای مهاجرت استرالیا و نیوزیلند؛ تو-اوشنیا

انواع ویزای مهاجرتی › ویزاهای نیوزیلند › مهاجرت از طریق ویزای نامزدی و ازدواج 

مهاجرت از طریق ویزای نامزدی و ازدواج

 
ویزای ازدواج
این نوع ویزا به افرادی تعلق میگیرد که با یک نفر تبعه نیوزیلندی و یا دارای شهروندی نیوزیلند ازدواج کرده باشد. 
 
از شرایط اصلی لازم برای این نوع ویزا می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: 
  ۱- هر دو نفر بالای ۱۸ سال باشند.
  ۲- گواهی عدم سوء پیشینه فرد مقیم در نیوزیلند. 
  ۳- این ازدواج بر اساس اسناد و شواهد به عنوان یک ازدواج واقعی شناخته شود. 
  ۴- پیش از ارائه درخواست سابقه آشنایی و روابط قبلی داشته باشند.
  ۵- ارائه مدارکی دال بر واقعی بودن رابطه مانند عکس های مشترک، چت، ایمیل و...
  ۶- دارای رابطه خویشاوندی نزدیک نباشند. 
  ۷- اطرافیان و خانواده چه دیدی نسبت به ازدواج شما دارند.