مهاجرت از طریق ویزای کارفرما و ویزای اسپانسرشیپ

 

 
 
ENS- یا ویزا از طریق حمایت کارفرما  (Employer Nomination Scheme) به کارفرمایان استرالیایی امکان می دهد تا افراد خارجی را که از مهارت بالایی برخوردارند برای اخذ ویزای اقامت دائم در استرالیا به ادارۀ مهاجرت پیشنهاد کنند.
ویزا از طریق حمایت کارفرما (ENS) دارای دو بخش است. در بخش نخست، کارفرما باید برای تأیید سمت کاری شخص مورد نظر، تقاضای خود را تسلیم بخش اداری مربوطه کند. در مرحلۀ بعد، شخص متقاضی ویزا باید تقاضای خود را برای اخذ ویزا ارائه کند. ویزای فرد معرفی شده پس از احراز شرایط لازم و تأیید، اعطاء می گردد.

در ذیل فهرستی از این نوع ویزا آمده است:
 

ویزا از طریق حمایت کارفرما ، ویزای شماره 186

ویزا از طریق کارفرما برای کار در مناطق کم جمعیت، ویزای شماره 187

 
انواع ویزاهایی که در این طبقه بندی قرار دارند، ویزاهای دائم هستند که به دارنده آن امکان می دهند از تاریخ اعطای ویزا به مدت پنج سال در استرالیا باقی بماند و یا به استرالیا سفر کند. 

نویسنده مدیر سایت
۱۳۹۶/۰۱/۱۹
دیدگاه خود را ارائه دهید
لطفا برای درج دیدگاه خود فرم زیر را تکمیل نمایید.
کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد فرمایید.