آخرین وضعیت ارسال دعوتنامه برای ویزاهای مهاجرت از طریق مهارت

۰۱ بهمن ۱۳۹۵
ادارهٔ مهاجرت استرالیا آخرین گزارش ارسال دعوتنامه مهاجرت از طریق مهارت را در وبسایت خود منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش در تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۱۶ تعداد ۱۸۵۹ دعوتنامه برای ویزا ۱۸۹ صادر شده است که در مقایسه با تعداد دعوتنامه تاریخ ۷ دسامبر به میزان ۶۰۶ عدد بیشتر می‌باشد.
 
اکثر دعوتنامه ویزای ۱۸۹ بر اساس ۶۰ امتیاز ارسال شده است. البته رشته‌های"تناسبی" از این قاعده مستثنی میباشند.
رشته‌های تناسبی رشته‌های هستند که بدلیل تعداد بالای متقاضی و از طرفی‌ ظرفیت کم، تنها تعداد محدودی دعوتنامه در هر ماه دریافت میکنند که این دعوتنامه‌ها عموما برای متقاضیانی که بالای ۶۰ امتیاز دارند ارسال میشود.
 
آنالیز دعوت این رشته‌های "تناسبی"به قرار زیر است :

۱. رشته  Accountants 
مدت زمان انتظار برای دعوت شدن توسط ادارهٔ مهاجرت همچنان برای این رشته در حال افزایش است. هم اکنون مدت زمان متوسط برای انتظار ۱۴ هفته و حداقل امتیاز مورد نیاز ۷۰ می‌باشد.
 
۲. رشته های Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers
 همانند رشتهٔ حسابداری حداقل امتیاز مورد احتیاج ۷۰ بوده ولی‌ زمان انتظار کمی‌ کوتاهتر است ( ۱۰ هفته).
 
۳. رشته های ICT Business and System Analysts  
 بر خلاف اینکه در تاریخ ۷ دسامبر هیچ دعوتنامه ای‌ برای این رشته‌ها صادر نشد، در تاریخ ۲۱ دسامبر تعداد ۱۸۰ نفر دعوت به باز کردن پروندهٔ مهاجرت شدند. برای این رشته‌ها حداقل امتیاز مورد نیاز فعلا ۶۵ می‌باشد.
 
۴رشته های Software and Applications Programmers
تعداد ۴۵۰ دعوتنامه در تاریخ ۲۱ دسامبر برای این رشته‌ها ارسال شده که حدود۲ برابر حد نرمال ماههای گذشته بوده است. مدت زمان انتظار همچنان در حال افزایش می‌باشد(۴ هفته) و حداقل امتیاز باید ۶۵ در نظر گرفته شود.
 
۵رشته های Computer Network Professionals
زمان انتظار ۵ هفته با حداقل امتیاز ۶۵.
 
۶رشته های Electronics Engineer 
فقط تعداد محدودی دعوتنامه(۲۹ عدد) با امتیاز ۶۵ برای این رشته ارسال گردید. پیش بینی‌ میشود حداقل امتیاز مورد نیاز برای این رشته از ۶۵ به ۶۰ کاهش یابد.
 
۷. رشته های Industrial, Mechanical and Production Engineers
با توجه به اینکه ظرفیت این رشته نزدیک به تکمیل شدن است، پیش بینی‌ میشود مدت زمان انتظار حداقل ۸ هفته با امتیاز ۶۵ باقی‌ بماند.
 
۸رشته های Engineering Technologist
زمان انتظار ۶هفته و امتیاز مورد نیاز ۶۵ می‌باشد.
  
جمع بندی :
 رشته‌های حسابداری و حسابرسی همچنان برای دریافت دعوتنامه احتیاج به ۷۰ امتیاز دارند.
این درحالیست که برخی‌ رشته‌های مهندسی‌ و علوم انفورماتیک و کامپیوتر با ۶۵ امتیاز هم دعوتنامه دریافت میکنند.
نکتهٔ مثبتی که آنالیز این گزارش نشان میدهد آنست که با توجه به اینکه تعداد دعوتنامه‌های ارسالی‌ در چند ماه گذشته کمتر از تعداد برنامه ریزی شده بوده است، حداقل امتیاز مورد نیاز برای این رشته‌ها احتمالا از ۷۰ و ۶۵ به ۶۰ امتیاز کاهش می‌یابد.
 
لطفا برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.