به حد نصاب رسیدن برخی‌ مشاغل مورد نیاز مهاجرت

۰۵ فروردین ۱۳۹۶

طبق آخرین اعلامیه اداره مهاجرت استرالیا مشاغل زیر به حد نصاب خود رسیده و تا جولای ۲۰۱۷ دعوتنامه ای‌ برای باز کردن پرونده مهاجرت برای این رشته‌ها صادر نخواهد شد. 

 

  • 263111 Computer Network and Systems Engineer
  • 263112 Network Administrator
  • 263113 Network Analyst
  • 233911 Aeronautical Engineer
  • 233912 Agricultural Engineer
  • 233913 Biomedical Engineer
  • 233914 Engineering Technologist
  • 233915 Environmental Engineer
  • 233916 Naval Architect
  • 233999 Engineering Professionals nec 

شایان ذکر است که همچنان متقاضیان میتوانند پرونده اسسمنت خود را باز کرده و بعداز جولای ۲۰۱۷ نبست به باز کردن پرونده مهاجرت خود اقدام نمایند.

 

لطفا جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.