سقف برنامه ریزی شده برای مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2017-2018

۱۶ مرداد ۱۳۹۶
 
اداره مهاجرت استرالیا در نهایت سقف مشاغل مورد نیاز خود را برای سال های 2017 و 2018 منتشر نمود.
به نظر می رسد اخبار خوبی برای حسابداران، مهندسان نرم افزار و مهندسان مکانیک وجود دارد و سقف این رشته ها به صورت قابل توجهی افزایش یافته است.
بررسی و تحلیل ها بر روی نتایج منتشر شده برنامه ارسال دعوت نامه ها در دوازدهم ژوئیه هم نشان میدهد که درحال حاظر برای دریافت دعوت نامه به حداقل امتیاز نیاز دارند.
 
مشاغل تناسبی:
ظرفیت پذیرش برای این نوع مشاغل افزایش یافته است و کاملا محتمل است که امتیاز مورد نیاز این رشته ها نیز نسبت به دوره زمانی مشابه در سال های 2016 و 2017 کاهش یابد.
  • حسابداران: افزایش از 2285 به 4785
  • مهندسین صنایع، مهندسین مکانیکی و تولید: با افزایشی 639 نفری به 2178 نفر افزایش یافته است
  • برنامه نویسان نرم افزار و اپلیکیشن نویسان: با افزایش 540 نفر به 6202 افزایش یافته است
  • تحلیلگران کسب و کار و سیستم های ICT: افزایش 92 نفر و رسیدن به 1574 نفر
 
اما مشاغل زیر دارای سقف شغلی کاهش یافته هستند در نتیجه امتیاز مورد نیاز و یا زمان انتظار برای این رشته ها می تواند افزایش یابد:
  • مهندسین کامپیوتر متخصص در بخش شبکه: کاهش 108 نفری ظرفیت و رسیدن به ظرفیت 1318
  • حسابرسان، منشی و خزانه داران شرکت: با کاهش 86 نفری به 1327 نفر کاهش یافته است
 
ظرفیت پذیرش مشاغل زیر نیز بدون تغییر در همان سقف 1000 نفری باقیمانده اند:
  • مهندسان الکترونیک
  • دیگر متخصصین مهندسی
همچنین ما در این بخش به بررسی  نتایج برنامه ارسال دعوت نامه ها در دوازدهم ژوئیه  میپردازیم. همانطور که مشخص است امتیاز های مورد نیاز برای مشاغل  تناسبی بسیار بالا هستند. که این موضوع به احتمال بالا نتیجه یک تاخیرسه ماهه در سیستم EOI می باشد و ما انتظار داریم که این اعداد در چند ماه آینده کاهش یابد:
  
Occupation Points Weeks
Accountants 75 13.0
Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers 75 15.1
Electronics Engineer 70 3.9
Industrial, Mechanical and Production Engineers 70 3.7
Other Engineering Professionals 70 14.0
ICT Business and System Analysts 75 6.0
Software and Applications Programmers 70 11.4
Computer Network Professionals 70 14.3
 
دیگر مشاغل
70 امتیاز برای کلیه مشاغل غیر تناسبی در دورۀ 12 جولای مورد نیاز بوده است. زمان انتظار برای دریافت دعوت نامه نیز با توجه به این امتیاز 3.7 هفته بود.
ما هنوز اطلاعاتی در مورد ظرفیت رشته متخصص امنیت فناوری اطلاعات نداریم.
شغل های زیر سقوط قابل توجهی را در ظرفیت خود تجربه کرده اند. ممکن است برخی از این مشاغل در سال های 2017-2018 به لیست تناسبی وارد شوند.
 
 
·       Bricklayers and Stonemasons: Decreased by 480 places to 1271
·       Other Medical Practitioners: Decreased by 315 places to 1000
·       Metal Fitters and Machinists: Decreased by 1347 places to 5330
·       Solicitors: Decreased by 993 places to 4161
·       Engineering Managers: Decreased by 252 places to 1155
·       Airconditioning and Refrigeration Mechanics: Decreased by 274 places to 1427
·       Social Workers: Decreased by 221 places to 1562
·       Special Education Teachers: Decreased by 126 places to 1000
·       Carpenters and Joiners: Decreased by 750 places to 6968
·       Medical Laboratory Scientists: Decreased by 115 places to 1487
·       Chefs: Decreased by 179 places to 2675
·       Electronics Trades Workers: Decreased by 115 places to 1878