بررسی وضعیت دعوتنامه های Skill select در جولای و آگوست 2017

۰۳ شهریور ۱۳۹۶
دوره سوم دعوتنامه های SkillSelect برای برنامه مهاجرت به استرالیا در سال 2017-18 بسیار متفاوت از سال گذشته است.
 
ما در این دوره شاهد ارسال دعوتنامه های کمتری هستیم و نیاز به نمره های بالاتری را برای این دعوت نامه در برنامه مهاجرتی 189 در مقایسه با سال گذشته شاهدیم. این درحالی است که سقف برخی از رشته ها برای تعدادی از مشاغل اصلی افزایش یافته است.
 
در این مقاله ما تلاش میکنیم که به بررسی سه بخش در مرحله سوم دعوت نامه ها بپردازیم و نشان خواهیم داد که چه چیزی در دورهای آینده برای محبوب ترین شغل های استرالیا مورد انتظار می باشد.
 این مقاله همچنین نگاهی خواهد داشت به آخرین آمار متقاضیان ایالتی در استرالیا.
 
دعوتنامه های مستقل ساب کلاس 189
در مقایسه با برنامه سال 2017-2016، دعوت نامه های بسیار کمتر تاکنون برای صدور ویزا در کلاس Subclass 189 ارسال شده است.
در سال 2017 تنها 1000 دعوت نامه در ماه های جولای و آگوست  برای مهاجرت به استرالیا در ساب کلاس 189 ارسال شده است یعنی 3000 دعوتنامه در کل. این درحالی است که در دوره مشابه در سال گذشته تعداد این دعوتنامه ها به 4500 عدد میرسید که درواقع 50 درصد بیشتر از سال2017 می باشد.
جدول شماره یک: مقایسه دعوتنامه نامه های ارسالی برای ساب کلاس 189 در سال های 2016-2017 و 2017-2-18
Round 2016-17 2017-18
Round 1 2,202 1,000
Round 2 848 1,000
Round 3 1,400 1,000
Total 4,450 3,000
 
بجز این موضوع، امتیاز مورد نیاز برای دریافت این دعوتنامه ها نیز از حد معمول بالاتر رفته و تاکنون ازامتیاز 70 برای رشته های  Pro-rata پایین ترقرار نگرفته است. 
در ابتدای سال گذشته، تعداد دعوتنامه هایی که برای ویزای 189 در برنامه مهاجرت استرالیا منتشر شد، برای هر دوره بسیار زیاد بود. تعداد 2،202 در دور اول و 1400 دعوتنامه در دور سوم. این امر باعث شد تا به سرعت عقب افتادگی ها در بررسی فرم های EOI جبران شود.
اما در سال جاری تنها 1000 دعوتنامه در برنامه ریزی مهاجرت برای ویزای 189 در هر ماه ارسال شده که درنتیجه به نظر میرسد که عقب افتادگی ها زمان بیشتری برای جبران احتیاج خواهند داشت.
 
 
اسپانسر خانوادگی ساب کلاس 489
درمقایسه با سال گذشته خوشبختانه تعداد بیشتری دعوتنامه اسپانسرشیپ خانوادگی در برنامه سال جدید (2017-2018) صادر شده است. 343 درمقابل 300 دعوتنامه در سال قبل.
جدول شماره دو: مقایسه دعوتنامه نامه های ارسالی برای ساب کلاس 489 در سال های 2016-2017 و 2017-2018
 
Round 2016-17 2017-18
Round 1 100 110
Round 2 100 110
Round 3 100 123
Total 300 343
 
زمان انتظار هم برای ویزا های 489  نسبت به دوره مشابه در سال گذشته پایین تر آمده است و تنها دارا بودن 60 امتیاز برای دریافت دعوتنامه کافی است.
ما معتقد هستیم که مشاغل pro-rata با استفاده از اسپانسرشیپ خانوادگی (ویزای ساب کلاس 489) درحال دریافت دعوتنامه ها هستند و این موردی است که در سال گذشته بسیار کمیاب و نادر بود.
 
مشاغل غیر متناسب
تعداد دعوتنامه صادر شده برای مشاغل non-pro rata بسیار کمتر از تعداد آنها در سال گذشته است. تا کنون در این سال فقط 475 دعوت نامه برای اشخاص خارج از pro rata صادر شده است. درصورتی که در سال گذشته پس از 3 دور 1515 دعوتنامه برای مشاغل non-pro rata صادر شد. بیش از 3 برابر آنچه که در سال جاری شاهد آن بوده ایم.
جدول شماره سه: برنامه سال 2017-2018 برای مشاغل Pro Rata  و Non-Pro Rata
 
Round Non-Pro Rata Pro Rata Total % Pro Rata
Round 1 144 966 1,110 87%
Round 2 144 966 1,110 87%
Round 3 187 936 1,123 83%
Total 475 2,868 3,343 86%
 
جدول شماره چهار: برنامه سال 2016-2017 برای مشاغل Pro Rata  و Non-Pro Rata
 
Round Non-Pro Rata Pro Rata Total % Pro Rata
Round 1 547 1,755 2,302 76%
Round 2 557 391 948 41%
Round 3 411 1,089 1,500 73%
Total 1,515 3,235 4,750 68%
 
در سال گذشته، 60 امتیاز برای دریافت دعوت نامه ای در مشاغل non-pro rata برای ویزای 189 کافی بود. درصورتی که امسال تا کنون 70 امتیاز مورد نیاز بوده است. البته با توجه به تعداد محدود موجود در این مشاغل، این موضوع به هیچ وجه تعجب آور نیست.
به هرحال ما انتظار داریم که در دوره های بعدی برای مشاغل non-pro rata زمان انتظار کوتاه تر گردد. همچنین ما توقع داریم که در دوره های بعدی امتیاز مورد نیاز برای مشاغل non-pro rata نیز کاهش یافته و به امتیاز 65 برسند.
 
مشاغل pro rata 
به نظر میرسد که تعداد دعوتنامه های صادر شده برای مشاغل pro rata، در هر دوره 5٪ از سقف شغلی اعلام شده است. درنتیجه به احتمال زیاد این به آن معناست که سقف برای مشاغل pro rata پس از 20 دور (10-9 ماه) پر خواهد شد.
در زیر خلاصه ای از نتایج برای مشاغل Pro rata را که بر اساس دسته بندی مشاغل مرتب شده است را ملاحظه می فرمایید:
 
جدول شماره پنج: تعداد دعوتنامه های ارسالی برای مشاغل مورد نیاز در برنامه مهاجرت استرالیا سال 2017-2018
 
Occupation Round 1 Round 2 Round 3
Non-Pro Rata 144 144 187
Accountants 239 239 239
Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers 66 66 66
ICT Business and System Analysts 78 78 78
Software and Applications Programmers 310 310 310
Electronics Engineer 50 50 20
Industrial, Mechanical and Production Engineers 108 108 108
Other Engineering Professionals 50 50 50
Computer Network Professionals 65 65 65
Total 1,110 1,110 1,123
 
جدول شماره شش: امتیازات مورد نیاز برای مشاغل در برنامه مهاجرت استرالیا سال 2017-2018
 
Occupation Round 1 Round 2 Round 3
189 - Non-Pro Rata 70 70 70
489 Family - Non-Pro Rata 60 60 60
Accountants 75 75 75
Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers 75 75 75
ICT Business and System Analysts 75 75 70
Software and Applications Programmers 70 70 70
Electronics Engineer 70 70 70
Industrial, Mechanical and Production Engineers 70 70 70
Other Engineering Professionals 70 70 70
Computer Network Professionals 70 70 70
 
 
جدول شماره هفت: زمان انتظار برای مشاغل مورد نیاز در برنامه مهاجرت استرالیا سال 2017-2018
 
Occupation Round 1 Round 2 Round 3
189 - Non-Pro Rata 3.7 1.6 0.6
489 Family - Non-Pro Rata 0.1 0.1 0.0
Accountants 13.0 8.6 6.6
Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers 15.1 11.6 10.1
ICT Business and System Analysts 6.0 0.1 16.9
Software and Applications Programmers 11.4 4.7 0.7
Electronics Engineer 3.7 1.7 0.6
Industrial, Mechanical and Production Engineers 3.7 1.6 1.0
Other Engineering Professionals 14.0 7.1 4.3
Computer Network Professionals 14.3 4.1 0.6
 
حسابداران و حسابرسان
تا این لحظه امتیاز مورد نیاز برای حسابداران و حسابرسان 75 امتیاز بوده است.
زمان انتظار برای این رشته ها در حال کاهش است، اما درحال حاضر برای حسابداران بیش از 6 هفته و بیش از 10 هفته برای حسابرسان با نمره 75 است. این در حالی است که سقف مشاغل برای حسابداران در سالهای 2017 تا 18 افزایش چشمگیری داشته است، ما انتظار داریم که میزان امتیاز مورد نیاز برای این رشته ها تا چند دوره در امتیاز 75 باقی بماند.
 
متخصصین IT
امتیاز مورد نیاز برای تمام مشاغل زیر مجموعه IT از جولای 2017 تا به حال 70 امتیاز بوده است، بجز ICT Business  و System Analysts . این دورشته برای دریافت دعوتنامه در ابتدا امتیاز 75 نیاز داشتند که در آخرین دوره به 70 کاهش یافته است.
زمان انتظار برای برنامه نویسان نرم افزار و اپلیکیشن (Software and Applications Programmers) و متخصصین شبکه های کامپیوتری (Computer Network Professionals)  در حال حاضر کمتر از یک هفته است، بنابراین ما انتظار داریم که امتیاز مورد نیاز برای این مشاغل نیز در دور بعدی یا دو دور بعدی به امتیاز 65 کاهش یابد.
شغل متخصص امنیت اطلاعات و ارتباطات (ICT Security Specialist) در فهرست pro rata قرار ندارد. سقف 2،391 نفر برای این شغل کاملا سخاوتمند است، بنابراین ممکن است که در سال جاری ظرفیت آن تکمیل نگردد.
 
مهندسین
امتیاز مورد نیاز مهندسین برای دریافت دعوتنامه در سه دوره اول سال مهاجرتی 2017-2018 امتیاز 70 بوده است. با توجه به مشاغل pro-rata، زمان انتظار برای مهندسان الکترونیک و مهندسین صنایع، مکانیک و تولید اکنون کمتر از یک هفته است، بنابراین ما انتظار داریم که امتیاز مورد نیاز این شغل ها در چند دوره آینده به 65 امتیاز کاهش یابد.
دیگر رشته های مهندسی هنوز مدت زمان انتظاری بیش از 4 هفته را می گذرانند، بنابراین ممکن است آنها برای چند دوره دیگر نیز به امتیاز 70 نیاز داشته باشد.
 
متقاضیان اسپانسرشیپ های ایالتی (ویزای 190 و 489 )
تعداد اسپانسری های موجود در جولای 2017  به شرح زیر می باشد:
ACT: تعداد کمی از متقاضیان ویزای 190 تایید شده اند.
NSW: تعداد زیادی از متقاضیان ویزای 489 مورد تایید قرار گرفته اند اما تنها تعداد کمی از متقاضیان ویزای 190 موفق به دریافت تاییدیه شده اند.
نکته مهم اینکه NSW هنوز برنامه دولتی مهاجرت خود را منتشر نکرده است، بنابراین انتظار می رود که تعداد تاییدیه های ویزا 190 آن افزایش یابد.
NT: متقاضیان برای هر دو ویزای 190 و 489 موفقیت های خوبی داشده اند. این ایالت همچنان درحال به روز رسانی برنامه دولتی مهاجرتی خود می باشد.
کوئینزلند: تعداد بسیار زیادی تاییدیه برای متقاضیان ویزا های 190 و 489 خود صادر کرده است.
SA: تا این زمان تعداد درخواست های تایید شده برای ویزای 489 در این ایالت نسبت به درخواست های تایید شده برای ویزای 190 بسیار بیشتر بوده است. این درحالی است که در سال گذشته، قبولی درخواست های ویزای 190 حدوداً 50٪ بیشتر از 489 بوده، که این موضوع نشان دهنده تغییر سیاست های SA می باشد.
تاسمانی: تعداد درخواست های پذیرفته شده برای 489 بیشتر از 190 است، اما این دقیقاً سازگار با سیاست های سال گذشته این ایالت است.
ویکتوریا: تعداد بسیار زیادی از تقاضا های ویزای 190 پذیرفته شده است اما هیچ ویزای 489 صادر نشده.
استرالیای غربی: هیچ درخواستی تاکنون پذیرفته نشده است.
 
جدول شماره هشت: تعداد متقاضیان پذیرفته شده برای اسپانسرشیپ در جولای 2017
 
Visa subclass 190 489
ACT 14 0
NSW 9 63
NT 19 14
Qld 96 26
SA 66 314
Tas. 30 58
Vic. 185 0
WA 0 0
Total 419 475
 
نتیجه
در سال جاری، تعداد دعوت نامه ها کمتر شده است، تقریباً 1100 برای اکثر دوره ها و همچنین نسبت مشاغل Non Pro rata  نیز نسبت به سال گذشته پایین تر آمده است. این به معنای حداقل امتیاز بالاتر برای دریافت دعوت نامه 189 در این سال نسبت به سال گذشته است (70 امتیاز)، اما ما انتظار داریم که این امتیاز برای بسیاری از مشاغل در چند دوره آینده به 65 امتیاز کاهش یابد.
 
اگر نیاز به مشاوره و یا راهنمایی در مورد مهاجرت به استرالیا دارید یا اگر به دنبال یافتن راه هایی برای افزایش امتیازات خود هستید میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید و یا از طریق فروم سایت ما سوالات خود را مطرح نمایید. مشاوران ما با تکیه بر تجربیات و دانش خود به سوالات و ابهامات شما پاسخ خواهند داد.