بررسی و تحلیل دعوتنامه های ارسال شده در سپتامبر 2017

۰۶ مهر ۱۳۹۶
نتایج دور دوم  SkillSelect در تاریخ 20 سپتامبر منتشر شد. برای اکثر مشاغل، امتیاز مورد نیاز به همان شکل قبلی ادامه یافته است، اما امتیاز مورد نیاز برای حسابداران برای دریافت دعوتنامه به 85 امتیاز افزایش یافته است.
این مقاله به تحلیل آخرین وضعیت دعوت نامه های ارسال شده SkillSelect  خواهد پرداخت 

امتیاز مورد نیاز برای برای مشاغل non-pro rata، به منظور دریافت دعوت نامه برای ویزای ساب کلاس189 در 65 امتیاز باقی مانده است. با این حال خبر خوش اینکه زمان انتظار با این امتیاز در حال حاضر به 1 هفته کاهش یافته، بنابراین انتظار می رود که امتیاز مورد نیاز در دور بعدی دعوتنامه ها به 60 امتیاز کاهش یابد.
بیشتر مشاغل pro rata در امتیاز قبلی باقی خواهند ماند، اما حسابداری از امتیاز 75 که در دو دور قبلی نیاز داشت به امتیاز 85 افزایش یافته است.
تعداد دعوت نامه های صادر شده در این دور همان تعداد دور قبلی (239) عدد می باشد که کمی دور از ذهن به نظر میرسد. چراکه بر اساس تجربه می بایست تعداد بیشتری ارسال میشد. ما در حال حاضر در حال بررسی وضعیت از طریق وزارت مهاجرت هستیم، زیرا به نظر می رسد ممکن است خطایی در سیستم SkillSelect وجود داشته باشد.

خلاصه مقاله
نتایج در آخرین دوره SkillSelect برای حسابداران بسیار غیر منتظره است. برای تمام مشاغل دیگر، نتایج با انتظارات مطابقت داشته و ما انتظار داریم که امتیاز مورد نیاز برای دعوت نامه 189 برای شغل های non-pro rata در دور بعدی 60 امتیاز باشد.

درصورتی که نیاز به مشاوره دقیق تری  برای مهاجرت به استرالیا دارید با مشاوران ما تماس بگیرید. 
 
راه های ارتباط با ما: 
تلفن 88029976 21 0098  وب سایت www.2oceania.com   فروم  www.2oceania.ir/forum 
ویا کانال تلگرامی گروه مهاجرتی 2Oceania به آدرس: https://t.me/AU2oceania می باشد.