چرا دریافت دعوتنامه در این زمان سخت تر و رقابتی تر شده است؟

۲۲ آذر ۱۳۹۶
گرفتن دعوت نامه در سال جاری نسبت به سال های گذشته بسیار سخت تر شده است. 
این موضوع نه فقط برای رشته های Pro-Rata مانند حسابداری یا فناری اطلاعات و رشته های مهندسی، بلکه برای اکثر مشاغل مورد نیاز استرالیا صادق است.
این مقاله به بررسی روند اسکیل سلکت در سال جاری و دلایل دشوارتر شدن این روند و همچنین راه کار هایی برای بهبود شرایط متقاضیا مهاجرت استرالیا می پردازد.
پیشینه ویزای مستقل مهارتی 189
ویزای مستقل مهارتی 189 یک ویزای دائمی است که می توانید بر اساس مدارک تحصیلی، تجربه کاری و توانایی زبان انگلیسی خود، آن را اخذ نمایید. این ویزا نیازمند حمایت از طرف خانواده، کارفرما یا دولت استرالیا (ایالتی) نیست و به همین دلیل یک گزینه جذاب برای بسیاری از متقاضیان است.
طبق روال کار، شما نمیتوانید برای یک ویزای مستقل مستقیماً درخواست ارائه کنید. ابتدا باید از طریق اسکیل سلکت اعلام علاقه مندی نموده (EOI) و درخواست دعوتنامه کنید. ارسال دعوتنامه ها هر 2 هفته یکبار انجام می شود و "بهترین" متقاضیان براساس "بالاترین نمره" دعوت  می شوند.
برای ویزای 189، شما باید در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا یک شغل را انتخاب و بر اساس آن اقدام نمایید. سقف هریک از مشاغل در ابتدای سال برنامه ریزی و تعیین می شود که حداکثر تعداد دعوت نامه های EOI برای آن شغل را مشخص می کند. سال مهاجرتی از اول جولای آغاز و تا 30 جون سال آینده به پایان می رسد.
برخی از مشاغل نسبت به بقیه بسیار محبوب تر هستند و درنتیجه تعداد تقاضای بیشتری برای آنها در بخش EOI ثبت میگردد. حتی بیشتر از سقف سالیانه تایین شده برای این مشاغل. این مشاغل "Pro-Rata" نامیده می شوند. معمولاً برای این نوع مشاغل سقفی تعریف شده و در هر دور از ارسال دعوتنامه ها تعداد مشخصی از این مشاغل دعوت خواهند شد. بنابراین ممکن است امتیاز بالاتر یا زمان انتظار بیشتری برای این مشاغل مورد نیاز باشد.
این درحالی است که بیشتر مشاغل Non Pro-Rata موفق به تکمیل سقف سالیانه خود نمیشوند بنابراین امتیاز مورد نیاز این رشته ها برای دریافت دعوتنامه معمولا کمتر است.

روند کلی برای دریافت ویزای مستقل مهارتی ساب کلاس 189

در تمام سال های فعالیت اسکیل سلکت، همیشه داشتن 60 امتیاز برای دریافت یک دعوت نامه برای ویزای 189 کافی بوده است، مگر اینکه رشته شما در لیست رشته های Pro-Rata بوده باشد. اما در سال جاری، امتیاز مورد نیاز تا این لحظه حداقل 65 بوده و حتی برای برخی دوره ها برای مشاغل Non Pro-Rata به 70 امتیاز هم رسیده است.
اطلاعات زیر به بررسی تغییرات تعداد دعوتنامه های صادر شده در سال های 2017-2018 در مقابل 2016-2017 می پردازد و می تواند توضیح دهد که چرا میزان امتیاز مورد نیاز افزایش یافته است:
تعداد کل دعوت نامه های ارسال شده در سال 2018-2017 تا این لحظه 10375 عدد می باشد که از این تعداد 7479 عدد برای رشته های Pro-Rata و 2896 عدد برای رشته های Non Pro-Rata بوده است. 
اما در مدت مشابه سال های 2017-2016 تعداد کل دعوتنامه های ارسال شده 12021 عدد بوده که از این تعداد 7600 عدد برای رشه های Pro-Rata و 4421 عدد برای رشته های Non Pro-Rata بوده. 
این کاهش به میزان 1646 نفر یا 6/13 درصد است. ما متوجه شدیم که این موضوع به دلیل سهمیه جدیدی است که دولت استرالیا برای اتباع کشور نیوزیلند برای ویزای ساب کلاس 189 درنظر گرفته است. این سهمیه جدید دقیقاً از تعداد اصلی دعوتنامه ها به این افراد ارائه میشود بدون آنکه تعداد دعوتنامه ها را افزایش دهند. درنتیجه به تعداد استفاده از این سهمیه از تعداد افرادی که متقاضی مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای 189 هستند و شهروند نیوزیلند نیستند کاسته می شود.   
خوشبختانه برای مشاغل Pro-Rata  تفاوت کمتری وجود دارد (کاهش 121). بیشتر این کاهش در بخش هایی است که از طریق مشاغل Non Pro-Rata جریان می یابد. تا کنون در سال 2017، 2،896 دعوت نامه برای مشاغل Non Pro-Rata صادر شده است، که در مقایسه با 4،421 نفر در سال گذشته، این کاهش به میزان 1525 یا 34 درصد بوده است.
این تعداد کمتر نسبت به سال گذشته کار ر ا برای مشاغل Non Pro-Rata  بسیار رقابتی و سخت کرده است.

مشاغل Pro Rata - به عنوان مثال حسابداران

تعداد کلی دعوت نامه هایی که به مشاغل Pro Rata اعطا شده است تغییر بزرگی نکرده است، پس چرا دریافت این دعوت نامه در سال جاری مشکل تر شده است؟ حسابداری یکی از رشته های Pro Rata است که میتواند یک تصویر خوب از آنچه اتفاق افتاده است را برای ما مشخص نماید.
سقف این رشته در سال مهاجرتی جاری با رشد 91 درصدی مواجه شد  و به طور معمول انتظار می رود که امتیاز مورد نیاز برای دریافت دعوت نامه در این سال با کاهش روبرو شود. سایر مشاغل  Pro Rata  نیز سقف شغل خود را افزایش دادند. به طور کلی، افزایش 21 درصدی یا 3362 جایگاه برای مشاغل Pro Rata در طول سال اتفاق افتاده است:
مشاغل 2016-2017 2017-2018 تغییرات درصد تغییرات
Accountants 2,500 4,785 2,285 91%
Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers 1,413 1,327 -86 -6%
Software and Applications Programmers 5,662 6,202 540 10%
ICT Business and Systems Analysts 1,482 1,574 92 6%
Computer Network Professionals 1,426 1,318 -108 -8%
Electronics Engineers 1,000 1,000 0 0%
Industrial, Mechanical and Production Engineers 1,539 2,178 639 42%
Other Engineering Professionals 1,000 1,000 0 0%
Total Pro Rata 16,022 19,384 3,362 21%
با توجه به تعداد کلی دعوت نامه های ارائه شده به حسابداران تا این لحظه در سال جاری، متوجه افزایش قابل توجه 641 عددی یا 64٪ در مقایسه با سال گذشته خواهیم شد که این موضوع با افزایش سقف این شغل سازگار است.
اما بررسی ها در مورد نمودار تعداد دعوت نامه ها و امتیازات مورد نیاز برای حسابداران در سال مهاجرتی جاری و سال پیش، بر خلاف انتظارات نشان میدهد که متقاضیان در سال مهاجرتی جاری به حداقل 75 امتیاز برای دریافت دعوتنامه برای ویزای 189 نیاز داشته اند در صورتی که در سال مهاجرتی قبل ( 2017-2016 ) تنها به 70 امتیاز برای دریافت دعوتنامه نیاز داشته اند. حتی این امتیاز در دوره 20 سپتامبر 2017، برای شغل حسابدار به امتیاز 85 رسید. اینجا چه اتفاقی درحال وقوع است؟

متقاضیان با امتیازات بالاتری نسبت به قبل اقدام میکنند
یک سرنخ مهم در این زمینه این است که به روش توزیع دعوت ها بر اساس امتیازات توجه کنیم و آن را با سال گذشته مقایسه نماییم: 
در ژانویه سال 2017 بیشترین دعوتنامه ها برای متقاضیان 65 امتیازی (حدود 395 دعوتنامه) و با اختلاف کمی برای متقاضیان 60 امتیازی (حدود 240 دعوتنامه) و همچنین با اختلاف کمتری برای متقاضیان 70 امتیازی (حدود 220 دعوتنامه) و برای متقاضیان 75 امتیازی 100 دعوتنامه ارسال شده است. 

اما در اکتبر سال 2017 بیشترین دعوتنامه ها برای متقاضیان 75 امتیازی (حدود 420 دعوتنامه)، در رتبه بعدی برای متقاضیان 70 امتیازی (حدود 380 دعوتنامه) در رتبه بعدی برای متقاضیان 65 امتیازی (حدود 355 دعوتنامه) ارسال شده است. در این دوره حتی متقاضیان 80، 85 و 90 امتیازی هم داشته ایم که برای آنها دعوتنامه ارسال شده است.   

از بررسی فوق روشن است که در دوره جدید EOI هایی با امتیازات بسیاربیشترنسبت به سال گذشته داریم. در 4 ژانویه 2017، تقریبا 350 دعوت برای افرادی با 70 امتیاز یا بیشتر صادر شد. در 18 اکتبر سال 2017، حدود 900 دعوت به افرادی با 70 امتیاز یا بیشتر صادر شد. حدود 525 نفر با 75 امتیاز یا بیشتر در برابر 115 نفر یا بیشتر در سال گذشته دعوت شدند. این یک افزایش عظیم است، چطور این امکان وجود دارد؟

امتیازات مربوط به توانایی متقاضیان در زبان انگلیسی
احتمالا مهمترین دلیل افزایش امتیازات این است که متقاضیان از امتیاز بیشتری برای توانایی خود در زبان انگلیسی برخوردار شده اند. پیش از این خیلی معمول نبود که افراد بتوانند امتیازات بالا در آزمون های زبان دریافت کنند اما همکنون بسیاری از متقاضیان به طور خاص برای آزمون Pearson English Academic داوطلب شده اند تا از طریق این آزمون سطح امتیازات زبان انگلیسی خود را ارتقاء دهند که درنتیجه ی این امر سطح کلی امتیازات بالا تر خواهد رفت.

دریافت امتیاز از سایر منابع
حتی با انگلیسی عالی اکثر متقاضیان تنها میتوانند 70 امتیاز کسب نمایند. بسیاری از متقاضیان تلاش میکنند تا از منابع دیگری امتیاز اضافه کسب نمایند. این منابع ممکن است شامل موارد زیر باشد:
تحصیل در استرالیا: این فقط برای افرادی است که در رشته های حسابداری، فناوری اطلاعات یا مهندسی در استرالیا تحصیل کرده اند.
امتیاز آزمون ناتی: همانطور که میدانید ممکن است از طریق NAATI بتوانید به 5 امتیاز دسترسی پیدا کنید. البته این آزمون فعلا فقط در استرالیا برگزار میشود.
مهارت های همسر: اگر همسر شما نیز مدرک تحصیلی خود را ارزیابی نماید می توانید5 امتیاز به امتیازات خود اضافه نمایید. 
با همه این احوال، افزایش تعداد افرادی که تقاضای 75 امتیازی در سال 2017 ارائه داده اند غافلگیر کننده است. این نشان می دهد که عوامل دیگری هم دست اندرکار این بازی هستند.

ادعای امتیاز بیش از حد 
یک احتمال این است که زمانی که افراد EOI  خود را ارائه می دهند بیش از حد امتیاز ادعا می کنند. به این معنا که امتیازات ادعا شده غیر واقعی یا غیر قابل اثبات هستند. این ممکن است منجر به صدور سریعتر دعوت نامه شود، اما برای دریافت ویزا، شما باید بتوانید هر یک از نکاتی که ادعا کرده اید را اثبات نمایید. عدم توانایی در اثبات موارد ادعا شده منجر به عدم صدور ویزا و نتیجه منفی خواهد شد. اما هیچ قانونی برای جلوگیری از ارائه ادعای غیر واقعی یا غیر قابل اثبات متقاضیان در اسکیل سلکت وجود ندارد. 
به نظر می رسد که متقاضیان EOI امتیازات خود را بیش از حد بالا نشان داده اند که این دلیل اصلی امتیاز بالای مورد نیاز برای حسابداران می باشد. اداره مهاجرت چندین دور "به صورت دستی" این موضوع را برای حسابداران هدایت نمود تا اطمینان حاصل کند که این کار مجددا تکرار نخواهد شد، اما این احتمال وجود دارد که این مسئله برای سایر مشاغل تکرار شود.

باز کردن بیش از یک EOI
احتمال دیگری این است که یک متقاضی می تواند بیش از یک EOI برای خود باز نماید. هیچ ممنوعیتی در ارائه بیش از یک EOI وجود ندارد و متقاضیان می توانند هر تعداد که می خواهند EOI ارائه دهند. اگر متقاضی دارای امتیاز بالا باشد، ممکن است بیش از یک بار دعوت شود. این موضوع باعث میشود که جای افراد دیگر بدون دلیل پر شده و برای دیگران غیر قابل استفاده شود.

توصیه هایی برای متقاضیان
از آنجایی که اسکیل سلکت در سال جاری بسیار رقابتی تر شده است، ما توصیه می کنیم که متقاضیان با هر عنوانی که امکان اثبات آن را دارند امتیازات خود را بالا ببرند. به عنوان مثال از طریق:
بالا بردن توانایی زبان انگلیسی 
استفاده از NAATI 
استفاده از امتیاز مهارت های همسر
استفاده از ویزاهای اسپانسرشیپ 190 یا 489 برای این نوع ویزا ها تنها با داشتن 60 امتیاز واجد شرایط اقدام برای باز کردن پرونده خود خواهید بود. این مسیر خوبی است برای اجتناب از رقابت با امتیازات بسیار بالا در ویزای 189. ما اخیرا پرونده های موفق بسیاری با ویزای 489 داشته ایم. گرفتن اسپانسرشیپ ایالتی برای ویزای 489 ممکن است ساده تر و سریع تر از سایر کلاس های ویزا باشد.
برای بررسی دقیقتر شرایط خود میوانید با مشاورین ماتماس بگیرید.