جدول تخمین میزان زمان انتظار، جهت دریافت دعوتنامه بر اساس شغل و امتیاز

۲۸ دی ۱۳۹۶
در قدم اول می خواهیم آنچه را که ما برای پیش بینی های خود در مورد زمان مورد نیاز برای دریافت دعوت نامه ها برای ویزای 189 استفاده می کنیم و عواملی را که ما برای این کار در نظر میگیریم معرفی نماییم. 
نکته ی دیگری که باید مد نظر قرار دهید این موضوع است که این تحلیل ها صرفاً بر اساس بررسی های ماست و عوامل بسیار زیاد دیگری که خارج از کنترل ما هستند می توانند در این مورد موثر باشند. بنابراین تضمینی در این آمار وجود ندارد. 
در زیر لیست این عوامل را به اطلاع شما می رسانیم:
• مجموع دعوت های ارسالی در چند دور بعدی
• تعداد دعوتنامه هایی که باید به طور متوسط در هر دوره ارسال گردد تا به تعداد 43990 دعوتنامه که در برنامه ها مهاجرت استرالیا مشخص شده است نزدیک شویم.
• تعداد دعوت نامه هایی که احتمالا برای اعضای خانواده صادر خواهد شد که به عنوان بخشی از این 43990 نفر محاسبه می گردد. 
• تعداد شهروندان نیوزیلندی که بخشی از برنامه 189 هستند که در مقاله های قبلی در این مورد مفصل توضیح داده بودیم.
• عقب افتادن DIBP از برنامه های خود (بر اساس اعلام خودDIBP  )
• تغییرات و برنامه های جدیدی که ممکن است از سوی DIBP  اجرا گردد.
• میزان سقف برای هر یک از مشاغل مورد نیاز استرالیا. 
• تعداد دعوت نامه هایی که برای مشاغل non pro rata در هر دور صادر میگردد. 
• تعداد  EOI هایی که برای هر یک از مشاغل مورد نیاز استرالیا ممکن است در سطح امتیازی 65،70،75 باشند
• اطلاعات مربوط به آخرین دعوت نامه های ارسالی برای هر یک از مشاغل مورد نیاز برای مهاجرت استرالیا.
• با توجه به این موضوع که هنگامی که 70/75 امتیازی ها تمام میشوند، کدامیک از 65/70 امتیازی ها زمان انتظار طولانی تری را خواهند داشت و کدام یک از مشاغل pro rata زودتر دعوت نامه دریافت خواهند نمود.
• بر اساس ارسال دعوت نامه های بیشتر توسط سازمان DIBP در ماه های مارس و آوریل 2018  برای افرادی را که در صف انتظار مانده اند (مانند آنچه که در ماه های مشابه سال گذشته در یک دوره ارسال دعوت نامه ها انجام شد)
• سرعت ارائه دعوت نامه برای رشته های non pro rata در ماه های می و جولای سال 2018، زمانی که ارسال دعوت نامه برای مشاغل pro rata متوقف شده است. 
• سیاست های DIBP برای محدود کردن حسابداران و حسابرسان در بعضی دوره ها برای ایجاد یک "توازن" با سایر مشاغل مورد نیاز استرالیا
• زمانی که تنها هزار نفر در مشاغل pro rata وجود دارند و از سهمیه کامل خود در هر دور استفاده نمی کنند
اکنون که با معیار ها و عوامل مورد بررسی در تحلیل های ما آشنا شدید، توجه شما را به نتایج حاصل از این بررسی ها جلب می نماییم. 
به یاد داشته باشید هدف ما ارائه یک تحلیل خوش بینانه یا بدبینانه نیست و تنها درنظر داریم که به این موضوع نگاهی واقع بینانه داشده باشیم.
جدول زیر بیان می نماید که افرادی که امروز فرم EOI خود را ثبت می کنند باید چه مدت در صف انتظار برای دریافت دعوتنامه های خود باقی بمانند. 
ما در این جدول یک فرض را درنظر گرفته ایم که در دوره های بعدی ارسال دعوت نامه تا ماه جولای در هر دوره حداقل 1000 دعوت نامه ارسال گردد. 
 
همچنین ما فرض کرده ایم که دعوت نامه های ارسالی برای حسابداران و حسابرسال مانند دسامبر سال 2017 به نصف تعداد اصلی خود کاهش پیدا کرده باشند تا تعادل در دریافت دعوت نامه ها برقرار گردد.