بررسی لیست مشاغل مورد نیاز در استرالیا در گروه مهاجرت تو اوشنیا

۰۱ آبان ۱۳۹۸
بررسی لیست مشاغل مورد نیاز در استرالیا در گروه مهاجرت تو اوشنیا
طبق اعلام وزارت اشتغال ، لیست های جدید شغلی مهاجرت استرالیا، ماه مارس 2020 منتشر خواهند شد.
این اداره اکنون بررسی سالانه را در لیست های حرفه ای مهاجرت آغاز کرده است تا اطمینان حاصل کند آنها منعکس کننده نیازهای واقعی مهارت در سراسر استرالیا هستند.
 
مرحله اول این فرآیند شامل ملاقات با ذینفعان، صنایع و گروههای ذینفع در سراسر کشور برای کسب اطلاعات دقیق در مورد بازار کار استرالیا و کمبود نیروهای ماهر در کشور است. مشاغل پس از آن نشانه گذاری شده و در یک بولتن منتشر می شوند و بعدا در غالب لیست های کوتاه مدت و میان مدت ارائه خواهند شد. برنامه ریزی های رائه شده نشان می دهد که این بولتن احتمالا باید در دسامبر 2019 ارائه گردد.
 
پس از انتشار بولتن ، در یک دوره زمانی مشخص به متخصصین اجازه داده میشود تا افراد علاقه مند (از جمله مشاغل ، انجمن ها و افراد) ایده ها و استدلال های خود را در مورد تغییرات پیشنهادی ارائه دهند.
 
این وزارتخانه همچنین مایل به دریافت اطلاعاتی در خصوص مشاغل جدید یا نوظهور که هنوز در طبقه بندی آماری استرالیا و نیوزلند بازتاب نشده اند، و همچنین هرگونه اطلاعاتی در رابطه با مناسب بودن ANZSCO در بازتاب بازار کار استرالیا ، خصوصاً با توجه به شرایط مهاجرت می باشد.
 
مشاوره ها و ارسال های قبلی منجر به اضافه شدن تعدادی از مشاغل دانش بنیان به لیست مهارتهای منتشر شده در 11 مارس 2019 شد. بنابراین این فرصتی عالی برای سازمان ها است تا بتوانند صدای خود را به گوش دولت برسانند که در واقع در استرالیا چه مهارت هایی لازم است و کدام قسمت طبقه بندی مشاغل فعلی دیگر کامل نیست.