افزایش تقاضا برای پرستاران، مامایی و متخصصان سلامت

۲۰ اسفند ۱۳۹۳

شرکت‌های استخدامی ، برای رشته‌های پرستاری، مامایی و فیزیوتراپی رشد بالایی پیش بینی‌ میکنند.

با توجه به بازگشایی تعداد زیادی بیمارستان در سالهای اخیر و همچنین نیاز بالا برای مراقبت از افراد سالمند، تقاضا برای مشاغل بخش بهداشت و درمان افزایش بالایی داشته است.

همکنون شرکت‌های کاریابی و بیمارستان‌ها، برای پیدا کردن پرستاران و ماما‌های متخصص دچار مشکل هستند.

 

لطفا برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.