توقف صدور ویزا‌های زیر گروه ۱۷۵، ۱۷۶ و ۴۷۵

۰۱ مهر ۱۳۹۴

طبق اطلأعیه اداره مهاجرت استرالیا، متقاضیانی که ویزای مهارت خود را با سیستم قدیمی‌ ( مربوط به ۵ سالِ پیش) باز نموده‌اند و هنوز ویزای خودرا دریافت نکردند، میتوانند هزینهٔ پرداخت شده را دریافت کنند.

این متقاضیان باید بر اساس ویزا و سیستمِ جدید مهاجرت مجددا پرونده مهاجرت خودرا باز کنند.


این قانون شامل افرادی که هم‌اکنون در استرالیا هستند و پرونده خودرا از داخل استرالیا باز کردند نمی‌شود و پرونده این افراد همچنان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

لطفا برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.