آخرین وضیعت لیست مشاغل مورد نیاز مهاجرت از طریق مهارت

۰۶ آبان ۱۳۹۴

آخرین وضعیت مشاغل مورد نیاز برای مهاجرت از طریقه مهارت و امتیاز لازم برای هر رشته به قرار زیر است:
 

رشتهٔ حسابداری

در ماه گذشته تنها ۵۰ مورد  رشتهٔ حسابداری موفق به باز کردن پرونده مهاجرت شدند. با توجه ظرفیت این رشته و تعداد متقاضیان، هم اکنون حداقل امتیاز مورد نیاز برای متقاضیان رشتهٔ حسابداری ۷۰ امتیاز می‌باشد و متقاضیان باید حدود ۸ هفته منتظر تأییدیه اداره مهاجرت جهت باز کردن پرونده بمانند.
 

رشتهٔ کامپیوتر ( سیستم انالیست)

حداقل  امتیاز مورد نیاز ۶۵ و زمان انتظار ۱۱ هفته می‌باشد.
 

رشتهٔ کامپیوتر (برنامه‌نویسی و نرم افزار)

حداقل  امتیاز مورد نیاز ۶۵ ولی‌ همچنان تعدادی پرونده با ۶۰ امتیاز هم دعوت میشوند.
 

رشته حسابرسی

در حال حاضر این رشته به حد نصاب رسیده و بسته شده است. متقاضیان باید تا جولای ساله آینده منتظر بمانند که بتوانند پرونده خودرا باز کنند.
 

 

متقاضیان ویزی اسپانسرشیپ خانواد‌گی ( ۴۸۹)

حداقل  امتیاز ۶۵ و زمان انتظار جهت باز کردن پرونده ۱ ماه می‌باشد.

 

 

لطفا جهت کست اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.