توقف صدور ویزا بیزینس مدیریتی ۴۵۷

۰۲ دی ۱۳۹۴

مطابق آخرین تغیرات قوانین مهاجرت، صدور ویزای بیزینس مدیریتی ۴۵۷ (Self-Sponsorship) تقریبا غیر ممکن خواهد بود.

در گذشته متقاضیان می‌توانستند با ایجاد یک نمایندگی‌ (برنچ) در داخل استرالیا برای دریافت این ویزا اقدام کنند. ولی‌ بر اساس قوانین جدید یک شرکت ثبت شده در استرالیا نمی‌تواند برای مالکین ، سهامداران و همچنین اقوام مالکین خود ویزای میدیرتی بگیرد.

بر طبق این قانونه جدید، ادارهٔ مهاجرت موظف است که حین بررسی پرونده بیزینس مدیریتی ۴۵۷، سوابق شرکت ثبت شده در استرالیا رو موررد بررسی قرار دهد تا مشخص گردد که آیا هیچ کدام از متقاضیان این ویزا از مدیران یا سهامداران آن شرکت هستند یا خیر.

 

لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.