لیست مشاغل استرالیا 2019

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2019 توسط دولت این کشور تنظیم و منتشر شده است. با دسترسی به لیست مشاغل استرالیا، انتخاب برای افرادی که قصد مهاجرت به استرالیا با ویزای کار دارند، بسیار راحت تر است. در حال حاضر برای مهاجرت به استرالیا سه لیست کلی مشاغل وجود دارد. اکثر رشته‌های کامپیوتر، مهندسی و پزشکی در لیست شماره 1 قرار دارند و متقاضیان این رشته‌ ها می‌توانند برای ویزاهای اسکیل استرالیا اقدام کنند. در این لیست، کد یکتای شغل(ANZSCO) که مختص برنامه های مهاجرتی کشورهای استرالیا و نیوزلند است و وضعیت شغل در لیست مشاغل از این جهت که جزو کدام یک از لیستهای MLTSSL (بلندمدت)، STSOL (کوتاه مدت) و یا Regional (مخصوص مناطق دوردست) است، مشخص شده است که می تواند راهنمای خوبی برای انتخاب ویزای متناسب با مهارت شما باشد. توصیه می شود قبل از اقدام برای دریافت ویزای کار و مهارت استرالیا، از وکلای مهاجرتی، مشاوره بگیرید تا بهترین مسیر برای دریافت اقامت استرالیا را انتخاب کنید.
لیست به روز مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2019 شامل آخرین تغییرات در لیست رشته های مورد نیاز استرالیا منتشر شده توسط اداره مهاجرت به صورت رایگان این لیست دائما به روز میشود.
 
ANZSCO Description Visa 189 Visa 190 Visa 489 Skill Assessment Authority Net Value Details
111111 CHIEF EXECUTIVE OR MANAGING DIRECTOR No No AIM 0
111211 CORPORATE GENERAL MANAGER No No AIM 0
111212 DEFENCE FORCE SENIOR OFFICER No No Other 0
111311 LOCAL GOVERNMENT LEGISLATOR No No Other 0
111312 MEMBER OF PARLIAMENT No No Other 0
111399 LEGISLATORS NEC No No Other 0
121111 AQUACULTURE FARMER No No Vetassess 0
121211 COTTON GROWER No No Vetassess 0
121212 FLOWER GROWER No Yes Vetassess 0
121213 FRUIT OR NUT GROWER No No Vetassess 0
121214 GRAIN, OILSEED OR PASTURE GROWER / FIELD CROP GROWER No No Vetassess 0
121215 GRAPE GROWER No Yes Vetassess 0
121216 MIXED CROP FARMER No No Vetassess 0
121217 SUGAR CANE GROWER No No Vetassess 0
121218 TURF GROWER No No Vetassess 0
121221 VEGETABLE GROWER (AUS) / MARKET GARDENER (NZ) No Yes Vetassess 0
121299 CROP FARMERS NEC No No Vetassess 0
121311 APIARIST No Yes Vetassess 5934
121312 BEEF CATTLE FARMER No No Vetassess 5934
121313 DAIRY CATTLE FARMER No No Vetassess 5934
121314 DEER FARMER No No Vetassess 5934
121315 GOAT FARMER No No Vetassess 5934
121316 HORSE BREEDER No No Vetassess 5934
121317 MIXED LIVESTOCK FARMER No No Vetassess 5934
121318 PIG FARMER No No Vetassess 5934