ایالت استرالیای جنوبی (SA)

استرالیای جنوبی (ساوترن استرالیا) ایالتی در بخش مرکزی جنوب استرالیا است که خشک ترین قسمتهای این کشور را پوشش می‌دهد. این ایالت چهارمین ایالت بزرگ استرالیا است. در مجموع 1.7 میلیون نفر جمعیت دارد که بیشتر آنها در پایتخت آن آدلاید زندگی می‌کنند و باقی مکان ها جمعیت کمتری دارد.
استرالیای جنوبی در غرب با استرالیای غربی، از شمال با قلمرو شمالی (نورترن تریتوری)، از شرق با کوئینزلند، در جنوب شرقی با ویکتوریا و از جنوب با اقیانوس هند هم مرز است. این ایالت کمتر از 8 درصد جمعیت استرالیا را تشکیل می‌دهد و رتبه پنجم را در این میان دارد.