ویزای تجارت و سرمایه گزاری

کاربرد این نوع ویزا برای اشخاصی است که دارای یک کسب و کار موفق هستند و یا یک ایده جدید و خلاق برای ایجاد یک کسب و کار جدید دارند.  

این افراد بر اساس
  • شرایط سنی 
  • سابقه کاری
  • میزان تحصیلات 
  • سطح زبان 
  • گردش مالی
  • و ... 
بررسی و امتیازبندی می‌شوند.