ویزای نامزدی و ازدواج

متقاضیان این ویزا افرادی هستند که بدون داشتن اقامت دائم یا تابعیت استرالیا و یا نیوزیلند قصد دارند که با فردی که داری اقامت دائم و یا پاسپورت یکی از این دو کشور می باشد ازدواج نماید. 

نکته مهم در این زمینه اثبات واقعی بودن این ازدواج به افسر بررسی پرونده می باشد. 

برای این منظور نیاز است که متقاضی به ارائه مدارک و مستنداتی از سابقه دار بودن روابط خود مانند عکس، چت، ایمیل، مدارک ازدواج، سفر ها و میهمانی های مشترک و... افسر بررسی پرونده را متقاعد نماید. 

ضمناً متقاضیان باید حداقل دارای 18 سال سن باشند.