استرالیای غربی

استرالیای غربی (وسترن استرالیا) ایالتی است که یک سوم کشور استرالیا را اشغال کرده است. از شمال و غرب با اقیانوس هند، از جنوب با اقیانوس منجمد جنوبی و خلیج استرالیای بزرگ ، در شمال شرقی با سرزمین شمالی و در جنوب شرقی با استرالیای جنوبی هم مرز است. استرالیای غربی بزرگترین ایالت استرالیا و دومین زیربخش بزرگ جهان است که البته بخش قابل توجهی از آن کم جمعیت است. این ایالت حدودا ۲.۶ میلیون نفر جمعیت دارد . حدود ۹۲ درصد جمعیت آن در گوشه جنوب غربی ایالت زندگی می کنند.
 
انواع استرالیای غربی