گروه وکلای مهاجرت استرالیا و نیوزیلند؛ تو-اوشنیا

استرالیا را بشناسید › قلمرو شمالی 

قلمرو شمالی

قلمرو شمالی (Northern Territory)، بخشی از خاک استرالیا در مرکز و منطقه شمالی آن است. از غرب با استرالیای غربی، در جنوب با استرالیای جنوبی، در شرق با کوئینزلند و در شمال با دریای تیمور، دریای اورفورا و خلیج کارینتاریا هم مرز است. با وجود مساحت ۱۳۴۹۱۲۹ کیلومتری آن، که آن را سومین ایالت بزرگ استرالیا کرده است، اما جمعیت کمی‌دارد. جمعیت سرزمین شمالی در سال ۲۰۱۴ ، ۲۴۳۷۰۰ نفر تخمین زده شده، یعنی کمتر از نیمی‌از جمعیت تاسمانی.
پایتخت و بزرگترین شهر آن داروین است. جمعیت در مناطق ساحلی متمرکز نشده و در امتداد بزرگراه استوارت متمرکز است.